ANKARA KALKINMA AJANSI DESTEĞİMİZ

 

OPTİMA Mühendislik Ltd. Şti. (OPTİMA) Ankara’da 2001 yılında “289990-Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı” alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Güvenlik sektörü ürünleri üreterek iç pazara ürün satarak işe başlamış olan OPTİMA, 2004 yılında ilk ihracatını gerçekleştirmiş ve özellikle Ortadoğu pazarına güvenlik sektörü ile ilgili ürünlerini sunabilmeye başlamıştır.

Bugün gelinen noktada, OPTİMA özellikle güvenlik sektörüne hizmet vermek için ürettiği 20’ye yakın ürünün %95’ini 15 tanesi Ortadoğu ülkesi olmak üzere, dış ülke pazarlarında toplam 30 ülkeye ihraç etmektedir. Artık özellikle Ortadoğu bölgesinde bir marka haline gelmiş olan OPTİMA’nın vizyonu, yakın gelecekte aynı başarıyı diğer ülkelerde de yakalamaktır.

Personel sayısı artarak büyüyen OPTİMA’nın iş hacmi de büyümektedir. Ancak, bir dünya markası olmayı hedefleyen OPTİMA’nın mevcut ihracatından elde ettiği gelir ve karlılık oranı henüz OPTİMA’nın arzu ettiği düzeyde değildir.

OPTİMA’nın özellikle yurtdışı satışlarından elde ettiği kazancının artabilmesi ise, Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (İLTEK) kapsamında da vurguladığı gibi “yüksek katma değerli, teknoloji odaklı, yenilikçi, istihdamla istikrarlı bir şekilde büyüyen rekabetçi bir Ankara firması” olarak yola devam etmesiyle mümkündür.

Bu doğrultuda, Ankara Kalkınma Ajansı’nın İLTEK Mali Destek Programı’nı bu amaçlı kullanmak için iyi bir fırsat olarak gören ve diğer devlet desteklerinden de yararlanan OPTİMA, “İleri Teknolojili Sektörde Üretim Yapan ve Ürünlerini Dış Pazara Sunan OPTİMA’nın İhracat Gelirinin Artışının Sürdürülmesi” adlı bir projeyi, Ankara Kalkınma Ajansı’nın Proje Hazırlama Eğitimlerine de katılarak kendi bünyesinde hazırlamış ve sunmuştur.

Projemiz, Ankara Kalkınma Ajansı’nın İLTEK Mali Destek Programı’nın Bağımsız Değerlendiricileri tarafından değerlendirilen 192 proje arasından en yüksek puanı alarak birinci olmuş ve %50 hibe desteği almaya hak kazanmıştır (http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=2135).

15 Temmuz 2014’de Resmi Sözleşmesi imzalanmış ve 9 ay sürecek olan olan projemizin Genel Amacı:

İleri teknolojili sektörde üretim yapan ve ürettiği ürünlerin %95’ini dış pazara ihraç eden OPTİMA Mühendislik Ltd. Şti. (OPTİMA)’nın mevcut ihracat gelirinin ve pazar çeşitliliğinin sürdürülebilir bir şekilde artmasıdır.

Projemizin Özel Amaçları ise:
OPTİMA Mühendislik Ltd. Şti. (OPTİMA)’nın mevcut üretim, kalite kontrol ve pazarlama süreçlerinin büyük çoğunluğunu kendi bünyesinde yapabilir hale gelmesi sayesinde daha kısa sürede, daha kaliteli, daha ekonomik, daha çok ve yeni ürünler üretmesi ve bu ürünleri Ortadoğu pazarı haricindeki yeni dış pazarlara da ihraç edebilir hale gelmesidir.

 

Ankara Kalkınma Ajansı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na verdikleri destek için teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

TUV CE Certificates